Konwent Marszałków Województw On Line, Czerwiec 2020.jpg 1

Obradował Konwent Marszałków Województw RP

Po raz pierwszy, w warunkach pandemii koronawirusa, odbyły się zdalne obrady Konwentu Marszałków Województw RP. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski. Konwentowi przewodniczył Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Drugie w 2020 r. posiedzenie Konwentu Marszałków zdominowane było przez kwestie wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej oraz polityki spójności dla odbudowy europejskiej gospodarki i regionów po pandemii.

Obok marszałków województw, w wirtualnych obradach konwentu uczestniczyli także m.in. przedstawiciele struktur unijnych: Marc Lemaitre – Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej, Andriana Sukova – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Obecny był także wirtualnie sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Jarosław Selin, oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

Marszałek województwa podkarpackiego podkreślił, iż jest świadom definitywnej zmiany sytuacji w Europie i w Polsce od chwili wybuchu pandemii oraz roli, jaką samorządy odegrały w nowej rzeczywistości. Wyjątkowe znaczenie odegrała także Komisja Europejska w przekazywaniu środków unijnych na walkę z koronawirusem i niwelowanie skutków pandemii. Szybka decyzyjność oraz wiele administracyjnych uproszczeń pozwoliły na skuteczną i sprawną realizację tych celów.

Przewodniczący konwentu podkreślił, że obrady są czasem dyskusji o rzeczach ważnych dla regionów i ich mieszkańców, ale także okazją do wymiany doświadczeń w wielu dziedzinach. Pierwszą z nich było zdrowie. Przykładem wymiany dobrych praktyk z dziedziny ochrony zdrowia była prezentacja „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Powstał on po to, aby wspierać projekty skierowane do „ozdrowieńców” czyli osób, które przeszły koronawirusa.

Konwent marszałków był także okazją do pochylenia się nad sposobami ochrony i upowszechniania w Polsce i polskich regionach niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O działaniach podejmowanych w tej sferze przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówił zdalnie z Warszawy sekretarz stanu Jarosław Sellin.

O roli budżetu UE i Polityki spójności dla odbudowy gospodarki unijnej po pandemii mówił gość obrad konwentu Marc Lemaitre. Podkreślał on wagę kompleksowego planu odbudowy, który przygotowała Komisja Europejska, aby pomóc krajom członkowskim podnieść się po problemach wywołanych pandemią koronawirusa.  Andriana Sukova biorąca udział w konwencie marszałków chwaliła Polskę za to, jak poradziła sobie w walce z pandemią Covid-19.
Wiele uwagi w swoim wystąpieniu Adriana Sukova poświęciła nowej perspektywie finansowej UE oraz programom i projektom, które będą realizowane – szczególnie z uwzględnieniem polityki społecznej, która będzie kładła nacisk na utrzymanie miejsc pracy, tak aby bezrobocie zostało na najmniejszym możliwym poziomie. Przedstawiła także rekomendacje dla Polski, która będzie wchodziła w recesję i musi wzmocnić system opieki zdrowotnej oraz gospodarkę. Pomocny będzie w tym kontekście uruchamiany przez Unię Europejską specjalny instrument finansowy do zwalczania skutków pandemii, opiewający na 100 mld euro, w którym może uczestniczyć każdy kraj członkowski.

Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków RP było ostatnim, organizowanym w regionie podkarpackim. Na kolejne pół roku przewodnictwo przejmuje kolejny region – województwo lubuskie i jego marszałek Elżbieta Anna Polak, która zaprosiła marszałków do Lubuskiego na 30 lipca.

Galeria zdjęć