Świętował Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Świętował Uniwersytet Jana Kochanowskiego

W auli rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste posiedzenie uniwersyteckiego Senatu zwołane z okazji Święta Uczelni. Samorząd województwa świętokrzyskiego reprezentowała wicemarszałek Renata Janik. W uroczystości wzięli udział m.in. pracownicy uniwersytetu i byli rektorzy, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz biskup Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski. W części oficjalnej obchodów prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK podsumował swoje dwie kadencje rektorskie.

Posiedzenie Senatu rozpoczęło się od okolicznościowego przemówienia prof. dr hab. Jacka Semaniaka, który skupił się w nim na podsumowaniu ostatnich ośmiu lat, kiedy to pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jak mówił, czas ten nie został zmarnowany; przyniósł wiele pozytywnych zmian w wyniku których kielecka uczelnia jest dziś szanowana nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Do największych sukcesów zaliczył, między innymi, otwarcie nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, rozpoczęcie kształcenia na nowych, prestiżowych kierunkach – jak choćby prawie oraz lekarskim, otwarcie Centrum Rehabilitacji i Sportu przeznaczonego na potrzeby badań i kształcenia studentów w zakresie kultury fizycznej i rehabilitacji,  a także inaugurację działalności Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu i otwarcie Centrum Komunikacji Medialnej i Naukowej.

Od 1 września funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pełnił będzie prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek. Jacek Semaniak złożył rektorowi-elektowi gratulacje wyrażając jednocześnie przekonanie, że pod jego skrzydłami uczelnia nadal dynamicznie będzie się rozwijała.

– Czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu Senatu naszej świętokrzyskiej Alma Mater. W imieniu własnym i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego składam wszystkim Państwu, całej społeczności akademickiej, życzenia sukcesów naukowych i dydaktycznych, spełnienia ambitnych planów rozwoju uczelni, a także wychowania następnych pokoleń znakomicie wykształconych absolwentów – zwróciła się do pracowników uczelni wicemarszałek Renata Janik. – To nie są tylko okolicznościowe powinszowania składane zwyczajowo z okazji Święta Uczelni. To emanacja głębokiego przekonania, że dobra kondycja Uniwersytetu, energia i innowacyjność płynące ze środowiska naukowego są ściśle skorelowane z przyszłością naszego regionu i jakością życia jego mieszkańców – mówiła wicemarszałek.

Renata Janik podkreślała olbrzymi wkład w rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacka Semaniaka, który przez ostatnie dwie kadencje piastował funkcję rektora uczelni.

– Panie profesorze, dziękuję za te osiem lat, w czasie których uczelnia wykonała olbrzymią pracę poszerzając bazę naukową, tworząc nowe kierunki nauczania, zwiększają liczbę pracowników naukowych i studentów. Miałam okazję obserwować ten rozwój, a nawet w pewnym stopniu w nim współuczestniczyć będąc doradcą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.  Magnifcencjo Panie rektorze, proszę jeszcze raz przyjąć wyrazy uznania za wszystko co zrobił Pana dla uniwersytetu – mówiła.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wyszli przed budynek rektoratu, gdzie odsłonięty został pomnik patrona uczelni, Jana Kochanowskiego. Rozstrzygnięty został także konkurs „Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim”.

Galeria zdjęć