Img 8749

OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

Powołano dyrektora szpitala w Czerwonej Górze

Youssef Sleiman został powołany na dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął uchwałę w tej sprawie.

Konkurs na szefa placówki został ogłoszony w związku z zakończeniem obecnej kadencji dyrektora. W postępowaniu konkursowym wpłynęły 3 oferty. Komisja Konkursowa po otwarciu ofert konkursowych stwierdziła, iż jedna aplikacja nie spełnia wymogów formalno – prawnych określonych w warunkach konkursu. Dlatego też do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 2 kandydatów. Ostatecznie, po przeanalizowaniu ofert i przedstawionych planów działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, w głosowaniu tajnym Komisja Konkursowa wskazała pana Youssefa Sleimana na stanowisko dyrektora placówki.
Kandydatura została przedłożona do akceptacji Zarządowi Województwa, który podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie powołania pana Youssefa Sleimana na dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze.
Powołanie na stanowisko obowiązuje przez okres 6 lat, czyli od 23 stycznia 2020 r. do 22 stycznia 2026 r.

Będą nowe dzienne domy opieki medycznej!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dziś o uruchomieniu kolejnych 7,5 mln zł na zakładanie Dziennych Domów Pomocy Medycznej – miejsc przeznaczonych dla osób niesamodzielnych, w szczególności po 65 roku życia. Opieką w tego typu placówkach mogą być objęte osoby, które nie potrzebują całodobowej opieki szpitalnej, a muszą poddawać się okresowym zabiegom, korzystać z rehabilitacji, czy diagnostyki.

Do tej pory w naszym regionie z funduszy unijnych powstało już pięć DDOM-ów – w powiatach włoszczowskim, buskim, staszowskim, opatowskim i w Kielcach. Cel ogłoszonego właśnie konkursu na dofinansowanie projektów, przewidujących zakładanie DDOM-ów, jest taki, by w każdym powiecie regionu działała podobna placówka. 

Pacjenci, korzystający z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą tam przebywać przez cały dzień i korzystać z indywidualnie dobranej pomocy np. rehabilitanta, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, czy dietetyka.

Regulamin konkursu jest już dostępny na stronie rpo-swietokrzyskie.pl, a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od  24 lutego do 13 marca.

Szczegółowe informacje w linku:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3728-oglaszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-03-iz-00-26-295-20-w-ramach-poddzialanie-9-2-3-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych