Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 STYCZNIA

Marszałek Andrzej Bętkowski spotka się z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wizyta związana jest z działaniami zmierzającymi do współprowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego przez ministerstwo. Goście odwiedzą siedzibę teatru przy ul. Sienkiewicza oraz plac budowy w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, gdzie powstaje tymczasowa scena teatru na czas jego remontu.

***

Budowa parkingu nad torami kolejowymi przy dworcu PKP w Kielcach to główny temat posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach. W obradach w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach uczestniczy wicemarszałek Marek Bogusławski.