Obrady Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Kultury – wyróżnienia, którym każdego roku Zarząd Województwa honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek  odbędzie się  19 października br. w Muzeum Narodowym w Kielcach, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim.

W tym roku w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury wpłynęły 22 wnioski.

Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Nagroda Kultury przyznawana jest przez Zarząd Województwa na wniosek komisji powoływanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Świętokrzyska Nagroda Kultury ma charakter dwustopniowy, może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek tradycyjnie odbywa się w październiku, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Województwie Świętokrzyskim.

Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia – za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki.

Galeria zdjęć