Tomasz Jamka Przemawia Do Mikrofonu

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022

Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wziął udział w uroczystym podsumowaniu zorganizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone 103 rozwiązania z 19 uczelni.

W uroczystości uczestniczyli także m.in. wojewoda Zbigniew Koniusz i Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekiwali także na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

– Organizowany od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską Konkurs „Student-Wynalazca” trwale wpisał się w tradycję ogólnopolskich wydarzeń służących rozwijaniu innowacyjności w środowisku akademickim i stał się już stałym elementem działalności szkół wyższych. Każdego roku potwierdza olbrzymi kapitał działalności wynalazczej wśród studentów i znakomicie pokazuje, że bez wynalazców i inżynierów świat nie mógłby się rozwijać. W tym roku na konkurs wpłynęły 103 rozwiązania z 19 uczelni. To rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców. Bardzo się cieszę, że każdego roku  swoją obecność w tym doborowym towarzystwie zaznaczają studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Tym razem 9 spośród zgłoszeń – to propozycje studentów naszej Politechniki. Dwa rozwiązania kieleckich studentów zostały docenione przez komisję konkursową i ich autorzy znaleźli się w piątce laureatów. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym w tegorocznej edycji konkursu i życzę kolejnych sukcesów w dalszych pracach badawczych – zwrócił się do uczestników poniedziałkowej uroczystości Tomasz Jamka.

Pięciu laureatów nagród głównych Konkursu weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Galeria zdjęć