Przewodnicząca Magdalena Zieleń Siedzi Za Stołem Komisji

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Z udziałem wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Radni pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń zaopiniowali pozytywnie zmiany w budżecie dotyczące m.in. zakupu cytorobota do sporządzania leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Radni zaopiniowali pozytywnie:

  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Jachimowice w gminie Samborzec poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.

Informację o projektach przedstawiła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wójt gminy Samborzec zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWŚ o udzielenie wsparcia dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż spłonęły budynki, w których prowadzona była działalność gospodarcza, z której rodzina się utrzymywała. Spłonęły również narzędzia i urządzenia przeznaczone do przebierania i przechowywania owoców. Z budżetu województwa udziela się pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł. Wójt gminy Baćkowice zwrócił się z wnioskiem do ROPS o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 10 tys. zł dla pogorzelców z Nieskurzowa Starego, którzy stracili m.in. dom mieszkalny.

Radni zaopiniowali również pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023.

Z informacji przedstawionej przez Zbigniewa Michnickiego, zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu I Komunikacji wynika, że pomoc finansowa będzie udzielona w kwocie 143.230 zł w roku 2022 i w kwocie 2.350.000 w roku 2023.

Ponadto zaopiniowano pozytywnie:

  •  projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
  • projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.
  • projekt uchwały w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Założenia projektu przedstawił radny Andrzej Swajda.

W obradach komisji wzięli również udział: Maria Fidzińska- Dziurzyńska, skarbnik województwa, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Małgorzata Rudnicka, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych oraz Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

Galeria zdjęć