Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego

Obradowała Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Rekomendacje do przyznania w roku 2018 Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego były przedmiotem obrad Komisji tego bardzo ważnego odznaczenia w naszym regionie. W tym roku wyróżnienie to zostanie przyznaje po raz piąty i będzie miało wyjątkowy charakter, odbywając się w roku obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego nadawana jest przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego w szczególności w dziedzinach:
– rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
– nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z Województwem Świętokrzyskim,
– badań naukowych,
– ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
– rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
– popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Do 31 marca do Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 20 wniosków, w tym 16 dla osób fizycznych oraz 4 dla osób prawnych. Dziś Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego zebrała się po dokonaniu wstępnej analizy wniosków wraz z oceną zasadności przyznania odznaki pod kątem formalnoprawnym przez Kancelarię Sejmiku Województwa.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk, który powitał zebranych gości, przedstawił harmonogram obrad oraz zgłoszone kandydatury.

– W tym roku wyróżnienie to ma szczególne znaczenie, gdyż obchodzimy jubileusz naszego województwa dlatego nasza uchwała rekomendacyjna będzie wyjątkowo ważna. Jest to jednocześnie ostatnie posiedzenie Komisji w tej kadencji, dlatego dziękuję państwu za dotychczasową i dzisiejszą pracę. – mówił przewodniczący Arkadiusz Bąk.

Przyznanych może zostać 10 odznak w danym roku. Każdy z członków Komisji mógł oddać 10 głosów. Po podliczeniu głosów Komisja podjęła uchwałę rekomendacyjną, która zostanie przekazana Marszałkowi Województwa w celu nadania odznak.

Wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego będzie miało miejsce 5 czerwca podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okazji 20-lecia województwa.

Galeria zdjęć