Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia oraz członka Zarządu Województwa Marka Jońcy odbyło się posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Obradujący pod przewodnictwem Artura Konarskiego, członkowie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska omówili aktualny stan w zakresie szacowania strat w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w bieżącym roku. – Wnioski o odszkodowania za straty spowodowane tegoroczną suszą, rolnicy mogą składać do 15 listopada. Na 2450 złożonych wniosków 80 procent jest do poprawy ze względu na błędy formalne. Na dzisiejszej Komisji dyskutowaliśmy na temat możliwości wydłużenia terminu składania wniosków oraz procedury szacowania szkód, która powinna zostać uproszczona – zaznaczył Artur Konarski.

Radni zapoznali się także z informacją o działalności kieleckiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego w ubiegłym roku z uwzględnieniem zarybień oraz informacją o opłatach za korzystanie ze środowiska za 2018 rok. Członkowie Komisji zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć