Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Stworzenie kompleksowego rozwiązania w sprawie likiwidacji skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa, prewencyjne i profilaktyczne działania Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz podjęcie stanowska w sprawie reorganizacji sądów powszechnych – to tematyka, z którą zmierzyli się radni podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczyła Agnieszka Szlęk.

Stworzenie kompleksowego rozwiązania w sprawie likiwidacji skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa, prewencyjne i profilaktyczne działania Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz podjęcie stanowska w sprawie reorganizacji sądów powszechnych – to tematyka, z którą zmierzyli się radni podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczyła Agnieszka Szlęk.

W pierwszym punkcie uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z informacją dotyczącą działań wojewody w zakresie likiwidacji skutków klęsk żywiołowych. – Nie mamy wpływu na anomalie pogodowe, które zdarzają się coraz częściej i wywołują wielkie szkody. Możemy jednak w pewnym stopniu łagodzić ich skutki, planując kompleksowe rozwiązania – mówił doradca wojewody Leszek Papaj.
Kwestia pomocy samorządom w przypadku klęsk żywiołowych jest praktycznie rozwiązana. Problemem jest pomoc osobom indywidualnym. – W sytuacjach kryzysowych poszkodowani oczekują natychmiastowej reakcji, co ze względów proceduralnych nie jest możliwe. Uprawnione służby najpierw muszą ocenić straty wywołane powodzią czy wichurą, by można było wypłacić odszkodowanie – podkreślał Papaj – Czas oczekiwania na odszkodowanie waha się od dwóch do sześciu miesięcy.
Dzięki środkom rządowym województwo realizuje program ochrony przeciwpowodziowej górnej Wisły. Opracowano również projekt  gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego województwa m.in. poprzez budowę “suchych” zbiorników retencyjnych.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Janusz Łach zaznaczył, że należałoby ten plan szybko wcielić w życie. Jedyną przeszkodą w realizacji tego zamierzenia jest konieczność pozyskiwania gruntów pod budowę zbiorników.

Reprezentująca Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Agata Wiśniowska przedstawiła działania prowadzone przez WITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz standardowych kontroli drogowych, sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i czasu pracy kierowcy, inspektorzy zwracają uwagę na ilość przwożonych osób pojazdami typu „bus”.
Inspekcje przeprowadzane są również w przedsiębiorstwach transportowych, co pozwala ocenić w szerszym stopniu jakość oferowanych przez nie usług.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o ujednoliceniu zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych dotyczących zwierząt dziko żyjących z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt. Szczególnie istotna była kwestia ustalenia procedury postępowania poszczególnych służb (samorządów lokalnych, policji, PSP, PZŁ oraz lekarzy weterynarii) oraz zasady współdziałania tych jednostek w takich przypadkach.

Obrady zakończyło przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przeciwko likwidacji Sądów Rejonowych w województwie świętokrzyskim.