Posiedzenie Komisji Statutowej Sejmiku 23 Kwietnia

Obradowała Komisja Statutowa Sejmiku

Pod przewodnictwem radnego Sławomira Gierady, w czwartek 23 kwietnia br., obradowała Komisja Statutowa Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zrealizowane zostały w trybie zdalnym, a radni głosowali za pośrednictwem systemu e-Sesja. Komisja zatwierdziła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Będzie ona procedowana podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa, przeprowadzonej zdalnie w poniedziałek 27 kwietnia br.

W posiedzeniu pod przewodnictwem Sławomira Gierady uczestniczyło, w trybie telekonferencji, 8 członków Komisji Statutowej. Dyskusja poświęcona została projektowi uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Wszyscy uczestniczący w obradach członkowie komisji oddali swój głos za przyjęciem projektu uchwały, nie zgłaszali uwag do dokumentu.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś podziękował radnym za owocną i skrupulatną pracę nad projektem ważnego dla rozwoju województwa dokumentu.

Jak wyjaśniła dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela, projekt uchwały będzie poddany głosowaniu podczas najbliższej sesji Sejmiku, która odbędzie się – w trybie zdalnym – w poniedziałek 27 kwietnia. Przyjęta przez Sejmik uchwała będzie opublikowana w Dzienniku Urzędowym, wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu. Wówczas zmiana w dokumencie stanie się prawem miejscowym, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie tekstu jednolitego Statutu Województwa.

Galeria zdjęć