Laboratorium

Unijne środki na laboratoria

Ponad 1 mln zł pieniędzy dla szpitala w Czerwonej Górze i 1,5 mln zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Takie dodatkowe wsparcie z unijnych funduszy, głównie na uruchomienie laboratoriów do diagnostyki w zakresie koronawirusa, otrzymają obie lecznice.

Decyzję o wsparciu z unijnych środków obu lecznic podjął obradujący w środę, 22 kwietnia, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze otrzyma środki na utworzenie pracowni diagnostycznej, która w znacznym stopniu usprawni diagnostykę w zakresie koronawirusa.
– To z pewnością przełoży się na zwiększenie liczby wykonywanych w regionie testów, a więc skuteczniejszą wykrywalność zakażeń, a co za tym idzie zmniejszenie rozprzestrzeniania wirusa – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Dzięki uruchomieniu pracowni, personel medyczny szpitala będzie mógł liczyć na usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
Kwota w wysokości 1 mln 58 tys. zł zostanie przekazana w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, w ramach już realizowanego przez lecznicę w Czerwonej Górze projektu.
Laboratorium zostanie także uruchomione w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Placówka, w ramach projektu realizowanego przez szpital wojewódzki, otrzyma 1 mln 552 tys. zł. Z tych pieniędzy zostanie również zakupione urządzenie zapewniające czystość powietrza.

– Umożliwienie szybkiej ścieżki diagnostycznej do walki z epidemią koronawirusa ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa epidemicznego. Szybka diagnostyka i wdrożenie właściwych procedur postępowania powinno w znacznym stopniu ograniczyć szerzenie się wirusa, ponieważ takie działania prowadzą do przerwania łańcucha zakażeń – podkreśla wicemarszałek Marek Bogusławski.