Członkowie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji I Współpracy Z Zagranicą Siedzą Przy Stołach W Budynku Filharmonii Świętokrzyskiej

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w poniedziałek 26 lutego, tuż przed rozpoczęciem LXXI posiedzenia Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, odbyły się obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, którym przewodniczył Grzegorz Gałuszka.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Masłów, w obrębie Masłów Pierwszy oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o zrealizowanym konkursie „Cyfrowe łamigłówki”.

Galeria zdjęć