Rada Klastra Uzdrowiskowego (3)

Obradowała Rada Klastra Uzdrowiskowego

Posiedzenie Rady Klastra Uzdrowiskowego odbyło się 28 maja, w hotelu „Bristol” w Busku-Zdroju. Spotkanie otworzył Wojciech Legawiec Przewodniczący Rady Klastra, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. a uczestniczył w nim Grzegorz Orawiec, dyrektor  Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas zebrania Grzegorz Orawiec, dyrektor  Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił program spotkania sieciującego B2B pn. „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy – nowe horyzonty”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca br.  i połączone jest  z  przyjazdową misją zagranicznych przedsiębiorców, touroperatorów, dziennikarzy, ekspertów z branży medycznej, która odbędzie się w  terminie 18 – 21 czerwca 2018 r. W dalszej części swojej prezentacji dyrektor Orawiec podsumował dotychczasowe działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz branży uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim, a także  omówił główne działania planowane na drugą połowę bieżącego roku, m.in.: kampanię promocyjną oraz internetową platformę sieciującą B2B.

Natomiast potrzebę przyjęcia formy prawnej Klastra Uzdrowiskowego, a co za tym idzie dążenia do stworzenia wspólnego budżetu, w celu jak najefektywniejszej obsługi zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz spójnej promocji świętokrzyskich uzdrowisk na rynkach zagranicznych podkreśliła Dorota Tworek, Prezes Zarządu Hotelu BRISTOL ART & Medical SPA.

Galeria zdjęć

Lokalizacja