Zobacz Transpisję Z Uroczystej Gali Z Okazji Jubileuszu 20 Lecia Województwa Świętokrzyskiego (1)

Uroczysta gala rozpocznie jubileuszowe świętowanie

5 czerwca 1998 roku – to data obowiązującej ustawy o samorządzie województwa. W 20. rocznicę jej podpisania w Filharmonii Świętokrzyskiej na uroczystej gali Sejmiku Województwa spotkają się ci, którzy uczestniczyli w walce o powstanie województwa świętokrzyskiego i tworzyli samorząd województwa przez ostatnie dwie dekady. Wręczone zostaną Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego i zainaugurowany Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Honorowym gościem gali będzie były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

Gala rozpocznie się o godz. 15:00 od przedstawienia slajdów i filmów przedstawiających województwo i jego rozwój w ostatnich 20 latach. Po przemówieniach okolicznościowych będzie miało miejsce wręczenie nagród w konkursie wiedzy o województwie świętokrzyskim – “Jeden region – wiele miejsc” oraz wyróżnień okolicznościowych.

Goście gali będą mogli obejrzeć reportaż “20 lat – Świętokrzyskie to my”, po którym nastąpią ceremonia wymiany Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego oraz wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego.

Bardzo ważnym momentem gali będzie inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – pierwszego takiego gremium w kraju, które składać będzie się z 35 radnych mających mniej niż 26 lat.

Gośćmi gali będą radni Sejmiku Województwa wszystkich kadencji, samorządowcy oraz ludzie, którzy włączyli się w rozwój regionu. Będą również ci, którzy walczyli o powstanie województwa oraz były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, który zawetował projekt ustawy, przewidujący 15 województw w Polsce – bez Świętokrzyskiego.

Po zakończeniu gali, odbędzie się uroczysty koncert z okazji święta województwa świętokrzyskiego, w którego programie znajdą się muzyka operowa, operetkowa i musicalowa. Wystąpią m.in. Renata Drozd, Magdalena Idzik, Jakub Oczkowski czy Grzegorz Szostak. Grać będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, którą dyrygował będzie Wojciech Rodek.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do śledzenia relacji.