Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Posiedzenie Wrześniowe Widok Ogólny

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski. Ponad 20 członków Rady dyskutowało o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Rada obradowała również nt. sytuacji sektora hutniczego.

Inicjatorem debaty o wpływie rynku mocy na sektor hutniczy i przemysł energochłonny był Waldemar Bartosz przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego.

– Problem jest ważny nie tylko dla przemysłu hutniczego, ale także dla cementowni i całego przemysłu energochłonnego. Cały problem dotyczy kosztów prowadzenia rynku mocy i propozycji, które składają zarówno pracodawcy, jak i „Solidarność”, aby temu przeciwdziałać. Biorąc pod uwagę, iż duży wzrost cen energii musi z konieczności spowodować zmniejszenie konkurencyjności naszych produktów przemysłowych, a co za tym idzie –z naszego punktu widzenia – ograniczenie miejsc pracy. Problem ten jest ważny zarówno gospodarczo i społecznie, dlatego prosimy państwa o pochylenie się nad tym problemem i ewentualne przyjęcie stanowiska przez nas zaproponowanego – powiedział Waldemar Bartosz.

Sytuację przemysłu stalowego oraz wyzwania kosztowe dla sektora hutniczego przedstawił Szymon Czechowski, dyrektor prawny Compliance i Relacji Zewnętrznych CELSA Huta Ostrowiec. Szczególną uwagę poświęcił oddziaływaniu rynku mocy na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw branż energochłonnych.
Wojciech Krasuski, przedstawiciel NSZZ Solidarność zwrócił uwagę na znaczenie funkcjonowania Celsa Huta Ostrowiec dla lokalnego rynku pracy i zaapelował
o podjęcie wspólnego stanowiska przez Radę i wsparcie postulatów sektora hutniczego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jednomyślnie wyraziła wspólne stanowisko w sprawie sytuacji przemysłu hutniczego w obliczu zmian regulacyjnych oraz problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem gospodarczym, w którym m.in. apeluje o pogłębienie dialogu Rządu RP z przemysłem energochłonnym na rzecz ograniczenia kosztów nakładanych na polskich przedsiębiorców.
Rada pozytywnie zaopiniowała również projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, który przedstawił dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Sułek.

Galeria zdjęć