Plakat 21 Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy – w odmiennej formie

Organizowany od ponad 20 lat przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy w tym roku odbędzie się w nieco zmienionej formie. Pielgrzymi mogą, w dowolnym terminie wrześniowym, przejść wybraną przez siebie trasą turystyczną, do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Rajdowi towarzyszy w 2020 r. hasło “Święty Jan Paweł II przewodnikiem po tajemnicy Świętego Krzyża”.

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy jest największym rajdem turystyki kwalifikowanej w Polsce, organizowanym przez PTTK. Trasy rajdu prowadzą po najpiękniejszych zakątkach Gór Świętokrzyskich, a jego zakończenie i spotkanie wszystkich turystów-pielgrzymów odbywa się w klasztorze na Świętym. Krzyżu. Każdego roku, piętnaście tras rajdowych prowadzi grupa doświadczonych przewodników świętokrzyskich PTTK, którzy przekazują uczestnikom wędrówki szeroką wiedzę historyczną, przyrodniczą i geograficzną, realizując przy tym jeden z głównych celów rajdu, tj. kształtowanie postaw oraz zachowań w duchu wzajemnej miłości międzyludzkiej i poszanowania otaczającego świata. Pomysłodawcą Rajdu jest Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Biskup Kazimierz Ryczan. W rajdzie uczestniczą turyści-pielgrzymi z diecezji kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie uczestników, zdecydowano się wybrać inną niż dotychczasowe formę rajdu.

-Zapraszamy wszystkich do wybrania się indywidualnie do Świętokrzyskiego Sanktuarium w dowolnym terminie we wrześniu i dowolną trasą. Tych, którzy będą chcieli podzielić się swoim pielgrzymowaniem, zachęcamy do przesłania na adres e-mail: rajd@pttkkielce.pl zdjęcia wraz z krótkim opisem. Będziemy je zamieszczać na specjalnej, poświęconej wydarzeniu stronie internetowej oraz na Facebooku Rajdu.  Wszyscy turyści-pielgrzymi w ten sposób mogą poczuć się uczestnikami XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”.

26 września członkowie sztabu, Rady Komandorskiej wraz z przedstawicielami kół i klubów, które odpowiadały za przygotowanie tegorocznych tras, powędrują symbolicznie w imieniu wszystkich uczestników jedną trasą na Święty Krzyż, gdzie wezmą udział w Eucharystii – czytamy w komunikacie Iwony Baran, komandora Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”.

W ubiegłorocznym Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym “Święty Krzyż 2019” uczestniczyło 3484 turystów-pielgrzymów, których po 12 trasach prowadziło 110 przewodników świętokrzyskich PTTK. Organizatorami Rajdu są: – Przewodnicy Świętokrzyscy PTTK, – Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, – Diecezja Kielecka, – Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.