Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Prezydium Rady I Marszałek Andrzej Bętkowski

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskusję zdominowała tematyka sytuacji ekonomicznej w sektorze cementowo-wapienniczym oraz przygotowanie świętokrzyskich szpitali do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w realiach rozpoczynającej się IV fali epidemii Covid-19.

Uwagę uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli samorządu, strony rządowej, pracodawców oraz organizacji związkowych zwróciła sytuacja, w jakiej obecnie znalazły się firmy z branży produktów wykorzystywanych w budownictwie, głównie przedsiębiorstwa wapiennicze i cementowe. Kwestię tę naświetlali członkowie zarządów wiodących firm ze świętokrzyskiego, w tym Lhoist Bukowa Sp. z o.o., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Cement Ożarów,  Trzuskawica S.A, a także przedstawiciele związków zawodowych. W wyniku dyskusji, Wojewódzka Rada wyraziła swoje “Stanowisko w sprawie skutków wprowadzenia unijnego Programu FIT for 55 dla przemysłu cementowego, gipsowego i  wapienniczego, oraz warunków transformacji tego przemysłu”. Stanowisko i postulaty branży zostały skierowane do rządu RP, w celu skutecznego i szybkiego objęcia tego sektora działaniami chroniącymi firmy i pracowników przed negatywnymi skutkami wdrażania przez Unię Europejską polityki klimatycznej.

Podczas posiedzenia wojewódzki konsultant ds. epidemiologii, pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego ds. szczepień Jerzy Staszczyk przedstawił informację o aktualnej sytuacji epidemicznej oraz o przygotowaniu podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych w realiach IV fali epidemii.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powołała nowego przewodniczącego Zespołu problemowego ds. szkolnictwa. Funkcję tę pełnić będzie Piotr Prędota, dyrektor Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Kielcach. Zatwierdzono również zmianę składu osobowego prezydium rady.

Galeria zdjęć