Marszałek Andrzej Pruś, Biskup Kielecki, Przewodniczący Andrzej Pruś

Obradowała Wojewódzka Rada Programowa OHP

W Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Do uczestnictwa w dyskusji zaproszono marszałka województwa świętokrzyskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia. Wśród zaproszonych gości był także biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. 

Podczas posiedzenia, prowadzonego przez wojewódzkiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach Grzegorza Małkusa, uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami programu, adresowanego do młodzieży OHP, zatytułowanego „Mój Patriotyczny Portret”. W trakcie spotkania przedstawiono również plan działań regulujących zarządzanie i gospodarowanie mieniem komendy OHP.
Po zakończeniu obrad, ich uczestnicy wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, połączonym ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Opłatek pobłogosławił ksiądz Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Pieśni bożonarodzeniowe i pastorałki wykonała uzdolniona młodzież z grupy „Kameleon” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach.