Dyskusja Podczas Spotkania

Obradował Komitet Honorowy Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów

W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich odbyło się 2 posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów, któremu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W spotkaniu w Michniowie uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego Małgorzata Rudnicka, dyrektor Gabinetu Marszałka Anna Ciulęba i jej zastępca Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Komitet Honorowy Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów, złożony z przedstawicieli duchowieństwa, parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, samorządowców, działaczy kultury, historyków, został powołany w celu godnego i odpowiedniego uczczenia pamięci wszystkich, pomordowanych w okresie II wojny światowej mieszkańców polskich wiosek, podczas rocznicowych uroczystości, zaplanowanych na 12 i 13 lipca 2023 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Pierwsze posiedzenie, podczas którego marszałek województwa Andrzej Bętkowski wręczył powołania członkom Komitetu, odbyło się 25 października br. Już podczas pierwszych rozmów podjęto dyskusję o kształcie i możliwych wydarzeniach, towarzyszących zaplanowanym obchodom rocznicowym. Jak zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski działania Komitetu mają być inspiracją dla mieszkańców, młodzieży szkolnej i turystów do włączenia się w przyszłoroczne obchody, odwiedzenia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich i uczczenia pamięci wszystkich, pomordowanych w okresie II wojny światowej mieszkańców polskich wiosek.

Podczas spotkania w Michniowie marszałek Andrzej Bętkowski wręczył akt powołania do Komitetu rektorowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisławowi Głuszkowi. Omówiono także planowany przebieg uroczystości 80. rocznicy pacyfikacji Michniowa.

Katarzyna Jedynak, kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego przedstawiła zgłoszone przez instytucje propozycje wydarzeń i przedsięwzięć, towarzyszących obchodom. Znalazły się tu m.in. planowane wystawy, spotkanie z twórcami michniowskiego mauzoleum, konferencje naukowe oraz konkursy dla uczniów, wyjazdy edukacyjne do mauzoleum, Bieg Tropem Wilczym, towarzyszące wydawnictwa, koncert “Oratorium Michniowskiego”.

Uczestnicy posiedzenia Komitetu zwiedzili Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Ekspozycję przybliżył dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

W Komitecie Honorowym obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów zasiadają:

 • biskup kielecki Jan Piotrowski
 • Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski
 • Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego
 • Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Mirosław Gębski, starosta kielecki
 • Artur Berus, starosta skarżyski
 • Cezary Błach, burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
 • Dariusz Skiba, burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
 • prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach
 • Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty
 • nadkomisarz dr Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
 • nadbrygadier Krzysztof Ciosek, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
 • płk Piotr Hałys, dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
 • Michał Kotański, dyrektor Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach
 • Jacek Rogala, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Przemysław Predygier, dyrektor TVP 3 Kielce
 • Janusz Knap, prezes Radia Kielce
 • Dr nauk humanistycznych Katarzyna Bernat, dyrektor ds. informacji i publicystyki Radia eM Kielce
 • Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
 • Ewa Kołomańska, prezes Fundacji „Pomnik – Mauzoleum w Michniowie”.