Obradowało prezydium WRDS

Obradowało prezydium WRDS

Celem posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego było przygotowanie tematyki obrad sesji plenarnej Rady. Posiedzeniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

Głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia były kwestie planowanej reorganizacji Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu oraz związanymi z nią zwolnieniami części pracowników zakładu oraz apel Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie. Prezydium zdecydowało, że tematy te pojawią się już na najbliższym posiedzeniu plenarnym rady.

– Wiemy, że planowane zmiany organizacyjne wywołują konieczność ruchów kadrowych, jednak nie możemy doprowadzić do zubażania instytucjonalnego w województwie świętokrzyskim i musimy zachować tu szczególną czujność. Widzimy potrzebę zaprzestania likwidacji Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu – mówił podczas posiedzenia marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Kolejnym tematem najbliższego posiedzenia będzie również kwestia projektów, które mają być realizowane w województwie świętokrzyskim w ramach dwóch największych programów unijnych – Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Omawiany będzie również temat zakazu handlu w niedzielę. Propozycję przedstawi NSZZ Solidarność, a swoje stanowisko wygłoszą przedstawiciele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Podczas posiedzenia prezydium przedstawiona została również informacja przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w sprawie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Prezydium postanowiło przyjąć także tryb procedowania w sprawie Powołania Zespołu ds. Informatyzacji.

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ma odbyć się 13 września.