Katarzyna Kubicka,renata Janik, Andrzej Bętkowski

Obraduje Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

W Targach Kielce trwa III posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Biorą w nim udział m.in.: przewodniczący komitetu marszałek Andrzej Bętkowski, wiceprzewodnicząca komitetu wicemarszałek Renata Janik oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski. 

Marszałek Andrzej Bętkowski otworzył obrady, witając uczestników oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO), którzy biorą udział w posiedzeniu zdalnie. Gościem obrad jest senator RP Krzysztof Słoń.

Prezentacje nt. stanu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedstawili dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

– W naszym programie mamy 1 mld 456 mln EUR do dyspozycji, z czego  1 mld 51 mln EUR przeznaczone jest na Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli wydatki inwestycyjne – przypomniał dyrektor Jacek Sułek, przekazując informację o ogłoszonych do tej pory naborach. –  Pracujemy także nad projektami kluczowymi, między innymi działaniami związanymi z ochroną bioróżnorodności Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Niedługo uruchomimy projekt rozbudowy Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – dodał informując o kolejnych terminach uruchomienia nowych konkursów.

– Praca w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozwija się w intensywnym tempie. Ogłosiliśmy w tym roku 24 nabory, które pokazują wielkie zainteresowanie tymi projektami.  Przypomnę tylko, że te środki trafiają do osób, które potrzebują wsparcia, są wykluczone, przeżywają trudności, borykają się z problemami związanymi z zatrudnieniem – mówiła dyrektor Katarzyna Kubicka. – Kwota jaką dysponujemy na te działania miękkie jest większa o prawie 70 mln euro niż w poprzedniej perspektywie. Będziemy te środki inwestować tak aby wspierać edukację, wiedzę, rozwój naszych mieszkańców.

Podczas dzisiejszego posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego podejmują uchwały w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla wielu działań m.in.: potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych, rozwój szkolnictwa branżowego – projekty konkurencyjne, podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przypomnijmy, iż decyzja Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2022 roku uruchomiła zakontraktowane w programie fundusze europejskie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

  • projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
  • projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców.