Fundusze Europejskie

Obrady Zespołu do spraw Funduszy Europejskich

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie wicemarszałek Renata Janik uczestniczy w XIII posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej.

Przedmiotem spotkania jest omówienie bieżącego stanu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020. Ponadto przedstawiona zostanie uchwała w sprawie powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021 – 2027 oraz informacje na temat audytów Komisji Europejskiej i ETO według stanu na koniec października 2018 r.

Lokalizacja