Alpaki

Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych dodatkową atrakcją

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników, którzy prowadzą gospodarstwa agroturystyczne w województwie świętokrzyskim na konferencję  „Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym jako element zwiększający atrakcyjność oferty turystycznej”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 grudnia w siedzibie ŚODR w Modliszewicach. Udział w nim jest bezpłatny.


Chodzi o to, żeby zaprezentować dobre przykłady hodowli zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. Ale pokazać także, że gospodarstwa agroturystyczne mogą tworzyć coraz więcej atrakcji dla turysty, a hodowla zwierząt, na przykład lam, alpak, danieli czy koni jest znakomitym sposobem podniesienia ich atrakcyjności. Podczas konferencji omawiane będą aspekty utrzymania zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich dobrostanu i profilaktyki chorób. Wykłady przeprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach. Zgłoszenia można składać do 11 grudnia w formie elektronicznej na adres: gwia@sodr.pl, lub w formie papierowej: ŚODR Modliszewice, ul. Piotrowska 30. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lokalizacja