Ochrona środowiska w regionie

W najbliższych latach samorządy muszą wykonać szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska. Do 2015 roku trzeba uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, a do 2011 gospodarkę odpadami. W tych latach kończą się okresy przejściowe, których Unia Europejska raczej nie przedłuży.

W najbliższych latach samorządy muszą wykonać szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska. Do 2015 roku trzeba uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, a do 2011 gospodarkę odpadami. W tych latach kończą się okresy przejściowe, których Unia Europejska raczej nie przedłuży. Z drugiej jednak strony na realizacje inwestycji można uzyskać dofinansowanie. Samorządy z województwa świętokrzyskiego zgłosiły na razie 19 zadań. Optymistycznie pracę naszych samorządów ocenia prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierz Kujda. Dlatego Fundusz pomaga samorządom przygotować projekty na konkretne inwestycje. Właśnie w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego wyjaśniano wszelkie wątpliwości.

Źródło: www.radio.kielce.com.pl