Tablica

Od A do Z

Nie zwraca uwagi przechodniów, myślących, że to kolejne epitafium. Ci, którzy zatrzymają się na chwilę i przyjrzą zaskoczy swą treścią.

Marmurowa tablica, umieszczona na północnej ścianie katedry to mały elementarz, będący wskazówką dla osiemnastowiecznych mieszkańców Kielc. Rozpoczyna go obowiązujący wówczas alfabet, zapisane słownie i cyframi liczby oraz główne prawdy wiary. W dolnej części tablicy odwzorowano miary: łokcia koronnego podzielonego na cztery ćwierci, z jedną ćwiercią podzieloną na sześć cali, stopy angielskiej i francuskiej oraz długości i powierzchnie potrzebne do mierzenia gruntów.
Tablicę ufundował w 1782 r. reformator oświaty i kościoła, wolnomularz, ks. prymas Michał Poniatowski.

Lokalizacja