Img 2895

Skok w czwarty wymiar

Dwie osiemnastowieczne kamieniczki przy jędrzejowskim rynku skrywają prawdziwy skarb – trzecią na świecie kolekcję zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych.

W Muzeum Zegarów, założonym i prowadzonym przez rodzinę Przypkowskich, zgromadzono setki przyrządów mierzących czas – od zegarów słonecznych, klepsydr, ogniowych po mechaniczne. W kolekcji znajdują się także przyrządy astronomiczne. Za najcenniejsze uznawane są dwa przedmioty: zegar słoneczny wykonany przez Erazma Habermela oraz zegar słoneczny z armatką, według przekazu będący własnością Stanisława Leszczyńskiego.

Bogaty dział starodruków, liczący ponad 600 woluminów, daje możliwość obcowania z dziełami sygnowanymi podpisem słynnych astronomów: Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa. Prawdziwą “perełką” jest wydana w 1566 r. księga Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” z wykładem heliocentrycznej budowy świata.
Warto również zobaczyć kolekcję grafik i ekslibrisów z okresu od XVI do XX wieku oraz zachowane wnętrza domu Przypkowskich wypełnione zbiorami sztuki.

Lokalizacja