Odznaka honorowa

Odbędzie się II posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

6 listopada o godz. 12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się II posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego zostaną podjęte decyzje o udzieleniu rekomendacji kandydatom do nadania tego zaszczytnego wyróżnienia. Do Kancelarii Sejmiku wpłynęło w sumie 25 wniosków.


W 2013 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego, nadawaną osobom fizycznym i podmiotom, którzy swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego. Do tej pory uhonorowanych zostało 38 osób i podmiotów.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 25 wniosków w tym: 14 dla osób fizycznych oraz 11 dla osób prawnych.

6 listopada, podczas kolejnego posiedzenia, Komisja podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji kandydatom do nadania tego zaszczytnego wyróżnienia.

W porządku obrad przewidziano:

  1. Rozpatrzenie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Dyskusję.
  3. Głosowanie.
  4. Podjęcie uchwały.
  5. Zamknięcie obrad.