Podpisanie Umów Na Projekty żłobkowe (28)

Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

Ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gmin Morawica i Mirzec oraz do Sandomierza na tzw. „projekty żłobkowe”. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowy na realizację przedsięwzięć podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

 

Gminy Morawica i Mirzec oraz Sandomierz otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Projekty zakładają utworzenie dwóch żłobków i jednego klubu dziecięcego łącznie dla 97 dzieci. Dzięki temu szansę na powrót do pracy zyska prawie 100 rodziców.

– Umowy te z jednej strony gwarantują opiekę najmłodszym mieszkańcom naszego regionu, z drugiej zaś dają szansę na powrót do pracy rodzicom. To bardzo ważne głównie z punku widzenia mam, które po długim okresie opieki nad dziećmi napotykają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy – zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik.

– Łączna wartość tych trzech projektów to blisko 4,5 mln zł. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób z terenu województwa świętokrzyskiego – dodał wicemarszałek Andrzej Bętkowski.

Do gminy Morawica trafi ponad 2,5 mln zł. Dzięki tym środkom w istniejącym żłobku samorządowym powstaną dodatkowe pomieszczenia do zabaw oraz edukacji z wydzieloną przestrzenią na odpoczynek dla dzieci. Obok żłobka postanie plac zabaw. Oprócz podstawowej opieki, w placówce będą prowadzone zajęcia ruchowo-rytmiczne.

Utworzenie klubu dziecięcego w Tychowie Starym pozwoli na zapewnienie opieki dla 12 dzieci w wieku od 1 do 3 lat z gminy Mirzec. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyremontowanie pomieszczeń i zakup atestowanych mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek. Otrzymane środki pozwolą też na stworzenie placu zabaw oraz bieżące finansowanie działalności klubu.

Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Sandomierzu umożliwi przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia profesjonalnej opieki nad małymi dzieci. Powstanie między innymi kuchnia, dwie sale zostaną wyposażone w atestowane meble i zabawki dla dzieci. Obok żłobka powstanie bezpieczny plac zabaw.

Okres realizacji projektu w Sandomierzu obejmuje jeden rok, w przypadku gminy Morawica i Mirzec będzie to dwa lata.

Lokalizacja