Podczas Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu

Odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

18 czerwca 2024 r. w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka.

Przedmiotem obrad Komisji jest zaopiniowanie raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku, oraz sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Ponadto, na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy samorządowych instytucji kultury w celu zaprezentowania sprawozdań za 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Paweł Krakowiak zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad