Agata Binkowska Siedzi Za Stołem

Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej zaopiniowali pozytywnie Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz budżet województwa na 2023 rok. Obywa projekty uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W obradach wziął udział Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz w sprawie uchwalenia budżetu województwa świętokrzyskiego na 2023 rok referowała skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńka.
Z projektów wynika, że zaplanowane dochody województwa w 2023 roku mają wynieść prawie 995 mln. zł i wzrosły w stosunku do uchwały z 2022 roku o prawie 117 mln. zł. Wydatki planuje się w kwocie ponad 1 mld 110 mln. zł, co stanowi wzrost o prawie 197 mln. zł.  Z kolei przychody pochodzące m.in. z wolnych środków, nadwyżek, planowanego kredytu zaplanowano w kwocie ponad 153 mln. zł i mają być wyższe w stosunku do ubiegłego roku o ponad 93 mln. zł. Rozchody natomiast przewiduje się na poziomie prawie 38 mln. zł, a zatem więcej 0 13 mln. zł.
Komisja ma również czas do końca grudnia by zastanowić się nad założeniami do projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W obradach udział wzięli: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Anna Grzela, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, Tomasz Janusz, z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Galeria zdjęć