Oddaj osocze! Punkty krwiodawstwa będą otwarte w sobotę

W regionie świętokrzyskim brakuje krwi grup A Rh-, B oraz O dla chorych, przebywających w szpitalach. Jak informują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, pilnie potrzebne jest także osocze ozdrowieńców, którzy pokonali Covid-19. Osocze jest wykorzystywane w leczeniu ciężkich przypadków osób zakażonych SARS-CoV-2. Jak informują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, punkty pobrań krwi będą działać w najbliższą sobotę.

Każda osoba, która chce oddać honorowo krew, może zgłosić się do terenowych oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, znajdujących się w: Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, a także Skarżysku-Kamiennej. Krew pobierana jest także w siedzibie Centrum w Kielcach,  a także podczas stałych (w Busku i Starachowicach) oraz wyjazdowych akcji oddawania krwi.

Krew oddać może każda osoba dorosła (18-65 lat), która jest zdrowa, waży co najmniej 50 kg, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie poddana była zabiegom chirurgicznym, zabiegowi tatuażu, czy przekłucia uszu, nie chorowała na żółtaczkę i inne choroby zakaźne. Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży, po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy; w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu.

Lekarze apelują również do ozdrowieńców – osób, które przechorowały infekcję Covid-19, lub u których wykryto przeciwciała, o oddawanie osocza. Substancja ta jest wykorzystywana w procesie leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, z ciężkim przebiegiem choroby. Chętni do oddania osocza muszą być w wieku od 18. do 60. roku życia. Mogą oddać osocze, jeśli od ostatniego badania w kierunku koronawirusa, które dało wynik ujemny, minęło 14 dni i w przeszłości nie otrzymały transfuzji krwi, lub jej składników. Osocze oddać można w stacji krwiodawstwa w Kielcach i w Sandomierzu.

Przypominamy, że najbliższa sobota 10 kwietnia będzie dniem roboczym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Krew można oddać od 8.00 do 14.00.