Oddział Kontroli Przewozów

Oddział Kontroli Przewozów

Kierownik Oddziału: Sebastian Skrzypiec, e-mail: sebastian.skrzypiec@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 12 21

W obszarze Oddziału znajdują się:

  • obsługa umów określających zakres i szczegółowe zasady rozliczania dopłat do biletów ulgowych z tytułu stosowania ulg ustawowych;
  • kontrola przewoźników w zakresie wykonywania i realizacji umów określających zasady i zakres przekazywania dopłat do biletów ulgowych;
  • kontrola przedsiębiorców wykonujących regularne przewozy osób oraz przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym;
  • współpraca z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania kontroli przewoźników

 

Więcej informacji: https://bip.sejmik.kielce.pl/43-wojewodzki-zarzad-transportu.html

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 120/19 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o zawarcie z Samorządem Województwa umowy określającej zakres i szczegółowe zasady przekazywania przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów z tytułu stosowania ulg ustawowych oraz weryfikacji wniosków o wypłatę i wypłaty dopłat.