Przecięcie Wstęgi

Oddział w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii po modernizacji

We wtorek 6 lutego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oddano po modernizacji pomieszczenia pawilonu B szpitala. Tu przeniesiony zostanie Oddział Psychiatryczny A2. Docelowo dzięki pracom modernizacyjnym powiększy się wkrótce także liczba miejsc dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczaniu. W oddaniu obiektu uczestniczył wicemarszałek województwa Marek Bogusławski oraz Bogumiła Niziołek dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy wielostronnej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb, zgodnej z nowoczesnymi standardami opieki medycznej. Przedsięwzięcie to odpowiada rekomendacjom Wojewódzkiego Planu Transformacji dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2026 w obszarze działania 2.5 – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ponieważ polega m.in. na: modernizacji infrastruktury służącej udzielaniu świadczeń.

– Do zmodernizowanych pomieszczeń zostanie przeniesiony Oddział Psychiatryczny A2. Dotychczasowe pomieszczenia oddziału psychiatrycznego: sale chorych, sanitariaty, pokoje personelu zostaną wyremontowane pod potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczaniu – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski. – To znaczący rozwój tej placówki, a pacjenci będą leczeni w świetnych warunkach, odnowionych salach, na wysokim poziomie.

W ramach prac modernizacyjnych w oddziale wykonano m.in. modernizację wszystkich łazienek wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wod-kan. i wentylacyjnej, wymianę grzejników, wymianę drzwi do wszystkich pomieszczeń, modernizację instalacji elektrycznej i komputerowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, w ciągach komunikacyjnych oraz salach obserwacyjnych wykonano monitoring wizyjny.

Wartość wykonanych robót wyniosła 682 499,77 zł, przy dofinansowaniu ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego w kwocie 580 124,00 zł.