Dyplom Dla Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Odznaczenia i życzenia dla pedagogów

We wtorek 11 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie, zorganizowane z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia przedstawicielom placówek oświatowych podległych samorządowi województwa złożyli marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Tomasz Jamka. W uroczystości wziął udział dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych urzędu Piotr Kisiel oraz zastępca dyrektora Renata Bilska.

– Doskonale wiem, ile pracy, wysiłku, emocji, uwagi i swojego czasu wkładają nauczyciele w przygotowanie swoich podopiecznych do dorosłości i samodzielności, jak odpowiedzialna jest ich praca w szkole – podkreślił podczas spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wieloletni nauczyciel i trener. – Życzę państwu wytrwałości, zapału do pracy, sukcesów w procesie kształcenia i sukcesów Państwa uczniów.

– Z okazji zbliżającego się święta polskiej oświaty składam Państwu głębokie wyrazy szacunku. Życzę wielu sukcesów zawodowych, poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, by trud włożony w realizację swojej pasji, był doceniany, a Państwa zawód cieszył się uznaniem, na które bezwzględnie zasługuje – powiedział członek Zarządu Tomasz Jamka.

Życzenia przyjęli zaproszeni na spotkanie dyrektorzy jednostek oświaty podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego i wyróżniający się nauczyciele z tych jednostek: Anita Koniusz, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Danuta Latos, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Teresa Teper, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze wraz z zastępcą, Łukaszem Terpińskim, Małgorzata Łakomiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z zastępcami, Krzysztofem Łysakiem i Krzysztofem Zawadą, Sylwester Kasprzyk, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Małgorzata Jas – nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego ŚCDN w Kielcach, Maria Bednarska – nauczyciel konsultant ŚCDN w Kielcach, Izabela Juszkiewicz – nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej ŚCDN w Kielcach, Marzanna Kostecka-Biskupska – nauczyciel konsultant, zastępca kierownika Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej ŚCDN w Kielcach, oraz Edyta Grabowska – nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji PBW w Kielcach.

Podczas spotkania zaproszeni nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniami za pracę.