Inauguracje Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2)

Inauguracje roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Kielcach rozpoczynają rok akademicki 2022/2023. Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystej inauguracji Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach oraz inauguracji Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. Podczas spotkań wicemarszałek Renata Janik podziękowała prezesom stowarzyszeń za duży wkład w rozwój uniwersytetów, które świetnie aktywizują świętokrzyskich seniorów.

W wydarzeniach wzięli także udział m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz, wiceminister sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń,  zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Arkadiusz Ślipikowski.

Podczas inauguracji Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład inauguracyjny „Główny Urząd Miar – pewność miary” wygłosił prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar. Uniwersytet powstał w 1985 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W uczelni oprócz wykładów prowadzone są seminaria z zakresu filozofii, historii, historii sztuki, literatury; warsztaty filmowe, fotograficzne, literackie, rękodzielnicze, artystyczne; działają sekcje: ogrodnicza, komputerowa, teatralna, wokalna; realizowane są lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego; odbywają się gimnastyka, zajęcia taneczne i na pływalni. Więcej informacji 

Kielecki UTW “Ponad Czasem” należy do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Jego misją jest pozyskiwać nową wiedzę umożliwiająca poznawanie otaczającego świata i samych siebie. Studenci mogą korzystać z takich zajęć jak: ciekawostki kieleckie, fotografia, fotografia studyjna, gry planszowe, historia i zabytki Kielc, historia sztuki, literatura, malarstwo, nordic walking, podróże wirtualne, promocja zdrowia, spotkania z muzyką, turystyka piesza i rowerowa, wykłady plenarne, wokół wzornictwa. Więcej informacji
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Piotr Zbróg – “Czy Polakom potrzebne są zapożyczenia”.