Komendant Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nadinspektor doktor Jarosław Kaleta, wręcza Brązowy Medal Za Zasługi Dla Policji Andrzejowi Bętkowskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

Odznaczenie za zasługi dla policji

Podczas uroczystości Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, gdzie zostały wręczone akty mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych oraz odznaczenia i medale funkcjonariuszom, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji marszałek otrzymał odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji. Brązowy medal trafił do niego ponieważ w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju policji oraz poprzez czynną współpracę podejmuje działania mające na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu

– Dziękuję za takie wyróżnienie. Jest ono dla mnie szczególnie cenne, ponieważ to pierwszy medal otrzymany z rąk policji – mówił Andrzej Bętkowski. – Dziękuję także wszystkim, którzy dostali stopnie oficerskie oraz medale za służbę, którą sprawują każdego dnia dla obywateli. Świętokrzyska policja cały czas się rozwija i jest postrzegana przez społeczeństwo jako służba, która stoi na straży porządku publicznego. Życzę Wam dalszego postępu – dodał marszałek.

Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach podczas uroczystego apelu odczytano postanowienie Prezydenta RP o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski w Policji. Akty mianowania i gratulacje z rąk szefa świętokrzyskich policjantów – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymało 26 funkcjonariuszy dołączających do grona oficerów.

W następnej odsłonie uroczystości wręczono resortowe odznaki „Zasłużony Policjant”. Przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć wyróżniono 10 funkcjonariuszy: 7 brązowych, 2 srebrne i 1 złotą odznakę wraz z gratulacjami przekazali Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.