Odznaka Honorowa dla zasłużonych. Wnioski do 15 kwietnia

Odznaka Honorowa dla zasłużonych. Wnioski do 15 kwietnia

Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż przedłużony został termin składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2014 r. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

W szczególności przyznawana będzie za zasługi w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa świętokrzyskiego, nauki i oświaty, kultury i sztuki, badań naukowych, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzację walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

W skład Komisji Odznaki Honorowej wchodzi 15 osób – marszałek, przedstawiciele Sejmiku, uczelni wyższych, biznesu, świata nauki i kultury oraz świętokrzyscy samorządowcy.

Członkowie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego:
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. zw. dr. hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ryszard Zbróg, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
dr Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce
Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego
Michał Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Kazimierz Kotowski, przedstawiciel Klubu Radnych PSL w Sejmiku
Grigor Szaginian, przedstawiciel Klubu Radnych PO w Sejmiku  
Janusz Skibiński, przedstawiciel Klubu Radnych PiS w Sejmiku
Stanisław Nyczaj, Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Związku Literatów Polskich
Sławomir Micek, Prezes Związku Artystów Plastyków – oddział w Kielcach
Leszek Ślusarski, dziennikarz Radia Kielce
dr Ewa Robak, Adiunkt w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej oraz wzory odpowiednich wniosków o nadanie Odznaki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.586.13.pdf

Wniosek o nadanie Odznaki powinien zostać złożony w terminie do 15 kwietnia br. w Kancelarii Sejmiku, pok. 451, IV piętro, bud. C2, Urząd Marszałkowski, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub przesłany na adres: Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.