Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przewodniczył posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Uzdrowisko Busko – Zdrój, które wyraziło zgodę na inwestycję pn. „Rewitalizacja budynków „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 177 503,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych tj. 2 932 172,50 zł. Inwestycja ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych dwunastu budynków „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowej izolacji ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, modernizacji systemu grzewczego i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz w części budynków montaż instalacji solarnej.

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Dla dobra wszystkich” oraz dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Wiązownicy Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem konferencji inaugurującej realizację projektu „Lepszy start, lepsze jutro”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada przeprowadzenie dla uczniów klas I – V dodatkowych zajęć z matematyki i języka angielskiego oraz dodatkowo wyjazdy na basen do Staszowa połączone z nauką pływania.

Źródło: Biuro Prasowe UM