Oferta Muzeum Wsi Kieleckiej dla niewidzących i słabowidzących

Oferta Muzeum Wsi Kieleckiej dla niewidzących i słabowidzących

Muzeum Wsi Kieleckiej dostosuje ofertę edukacyjną do osób z dysfunkcjami wzroku. Konsultantami przy wprowadzaniu innowacji będą osoby niewidzące i słabowidzące.

W ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie
min. 60 sztuk tyfloprzewodników, a trzy warsztaty muzealne zostaną dostosowane dla osób niewidomych
i słabowidzących („Od ziarenka do bochenka”; „Domeczki z deseczki” i „Częste mycie skraca życie”).
Powstanie także dedykowana ścieżka zwiedzania Parku Etnograficznym w Tokarni.
W ramach projektu pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej nauczą się prowadzić zajęcia z osobami
niewidomymi.
Partnerami projektu „Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych
i słabowidzących” są Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Polski Związek Niewidomych.
W projekt zostało zaangażowanych 60 osób z dysfunkcją wzroku w różnych grupach wiekowych.
Pierwsze zajęcia z udziałem najmłodszych odbędą się już 6 lipca. W dniu 13 lipca w skansenie odbędą
się konsultacje scenariuszy warsztatów z udziałem osób dorosłych. Dofinansowanie MKDiN projektu wyniosło 14 000 zł, całkowita jego wartość to 19 000 zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec października 2020 roku.