Justyną Harenzą, prezesem Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego i Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego

Tarcza działa! 80 mln zł dla świętokrzyskich firm!

– Cieszę się, że mogliśmy przeznaczyć kolejne unijne środki na wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, podczas spotkania z Justyną Harenzą, prezesem Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, które dotyczyło uruchomionych w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej pożyczek płynnościowych. Pojedyncza firma może otrzymać nawet do 3 mln zł!

Pożyczki płynnościowe to kolejny instrument wsparcia świętokrzyskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poszkodowanych przez pandemię COVID-19.

– Konsorcjum, którego liderem jest Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, podpisało w poniedziałek, 29 czerwca umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Otworzyła ona drogę do uruchomienia pożyczek płynnościowych – mówiła  Justyna Harenza, prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego. – Zainteresowanie pożyczkami jest bardzo duże, mamy sporo telefonów od przedsiębiorców, którzy dopytują o szczegóły. Warto dodać, że wnioski o udzielenie pożyczki można składać zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną.

Pożyczki płynnościowe, które są jednym z elementów Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, udzielane będą na preferencyjnych warunkach (m.in. zerowe oprocentowanie, brak opłat i prowizji, dogodne okresy spłaty). Pojedyncza firma może otrzymać nawet do 3 mln zł, wsparcie będzie udzielane do końca tego roku.

Jak podkreślił podczas spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski – Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanych z Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ich wspólny cel to szybkie, sprawne i efektywne działania wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego, ochrona lokalnej gospodarki i rynku pracy, pomoc tym firmom, którym na skutek epidemii COVID-19 grozi upadłość.

– Pandemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w gospodarkę – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Z pomocą przedsiębiorcom przyszły środki unijne, które Zarząd Województwa przeznaczył na działania związane z niwelowaniem negatywnych skutków COVID-19, m.in. ochronę miejsc pracy czy zabezpieczenie płynności finansowej firm. Cieszę się, że od początku lipca ruszył nowy instrument wsparcia – pożyczki płynnościowe, które udzielane są na bardzo korzystnych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu. Zapewniamy środki w łącznej wysokości 80 mln zł, ale w razie potrzeby kwota ta może zostać zwiększona.  Jestem przekonany, że będzie to realne i skuteczne wsparcie dla naszych firm.

Wszelkie informacje na temat pożyczek płynnościowych oraz ścieżka do złożenia wniosku drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej: fpws.eu w zakładce: POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE.

Pożyczki udzielane są na dogodnych warunkach:

 • finansowanie do 3 mln zł,
 • oprocentowanie od 0%,
 • możliwość finansowania 100% wydatków brutto,
 • okres spłaty do 72 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki,
 • okres karencji w spłacie do 6 miesięcy,
 • wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego
 • możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi

Pożyczki można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zatowarowanie, zakup półproduktów
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania odbiorcy i nieopłacone na 1 lutego 2020 r.

  Pożyczek płynnościowych, uruchomionych we współpracy z BGK, udzielają:

 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Tel: 41 274-46-90, , fax 41 274-04-09

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich

Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56

 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Tel: 15 833 34 00

 • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60