Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania pn. Zdrowe żeglowanie – tryb pozakonkursowy

Publikowana oferta Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Zagórska 182 A, 25-362 Kielce, na realizację zadania pn. Zdrowe żeglowanie poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji, tj. do dnia 13.08.2019 r. pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax: 41 344 52 65
e-mail: renata.zasada-wojcik.@sejmik.kielce.pl

Oferta SŚWOPR