Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenie MŁODZI DLA POWIATU KONECKIEGO, ul. Wjazdowa 13, 26-200 Końskie

 

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą
elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax: 41/ 344-30-94
e-mail:
marzena.sikora-jaros@sejmik.kielce.pl

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie_Mlodzi_dla_Powiatu_Koneckiego_1.pdfData dołączenia 2017-11-02, att740190_stowarzyszenie_mlodzi_dla_powiatu_koneckiego_1.pdf