Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne

Oferta Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Publikowana oferta Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 27 maja 2022 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce fax : 41 342 18 33 ,

email: sek.kd@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).