Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie VOCE na realizację zadania publicznego pn. Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce.

Oferta Stowarzyszenie VOCE

Publikowana oferta Stowarzyszenia VOCE poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 19 kwietnia 2021 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

  • Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
    ul. Al. IX Wieków Kielc 3,
    25-516 Kielce fax : 41 342 18 33,
    e-mail: sek.kd@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).