Oferta złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne “Rodzina” w Brodach ul. Staszica 3, 27 – 230 Brody

Pliki do pobrania

scan.pdfData dołączenia 2017-04-07, att699930_scan.pdf