Oficjalne negocjacje z Komisją Europejską dotyczące zapisów RPO WŚ na lata 2014-2020 – kolejny etap

Oficjalne negocjacje z Komisją Europejską dotyczące zapisów RPO WŚ na lata 2014-2020 – kolejny etap

Dzisiaj i jutro w Brukseli odbędzie się kolejny etap negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Województwo Świętokrzyskie reprezentować będą Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR.

Tematyka negocjacji dotyczyć będzie obszaru wsparcia inwestycji z zakresu infrastruktury zdrowotnej i społecznej, kryteriów wyboru projektów w zakresie publicznej infrastruktury badawczo – rozwojowej, profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu oraz gospodarki wodno – ściekowej.