Przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie

Przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie

W Brukseli, odbędzie się wydarzenie pt. „5 lat Działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli”, które przyjmie formę uroczystego spotkania osób zaangażowanych w proces utrwalania dobrego wizerunku Polski w UE, wzmacniania marki naszych regionów, budowania świadomości wspólnoty celów i kierunków działań. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, biznesu i mediów z terenu Belgii. Podczas spotkania uroczyście przekazana zostanie także funkcja koordynatora działań Domu Polski Wschodniej przez Województwo Świętokrzyskie, które zarządzało pracami DPW w roku 2014.

Nowym Koordynatorem w roku 2015 będzie Województwo Warmińsko – Mazurskie. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie specjalna ekspozycja zdjęć dokumentujących działalność Domu Polski Wschodniej w Brukseli od uroczystego otwarcia sprzed pięciu laty, aż do dzisiaj. Marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski spotkają się także z Markiem Prawdą, Ambasadorem RP przy UE. Tematem rozmów będą prace związane z wdrażaniem na poziomie krajowym funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz współpraca Województwa Świętokrzyskiego ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, w kontekście działań Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w 2015 roku.

3 grudnia natomiast Dom Polski Wschodniej będzie organizatorem serii spotkań z ekspertami instytucji unijnych. Tematem spotkań będzie między innymi nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii.

W programie przewidziane są spotkania m.in. z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii, a także przedstawicielami Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), Europejskiej Unii Energetycznej oraz Instytutu Technologii Energetycznych z Zurichu.

Źródło: Biuro Prasowe UM