Kamienna tablica stojąca przed wejściem do budynku Urzędu Marszałkowskiego z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce. Termin składania ofert upływa 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o konkursie