Logo Poziome Kolor Z Obrysem

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.
Ogłoszenie

Szczegółowych informacji udzielają:
Sylwia Mucha – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 306 70 14
oraz
Animatorzy ds. voucherów:
Katarzyna Kowalewska – tel. 41 306 70 17
Katarzyna Bębas – tel. 41 306 70 15
Elwira Seweryn – tel. 41 306 70 15
mail: vouchery@sejmik.kielce.pl

Termin składania aplikacji: do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00
Alokacja na I nabór: 4 000 000 zł

UWAGA!
Dwa postępowania kwalifikacyjne w ramach I naboru:
1. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych do dnia 20.05.2019 r. Maksymalna alokacja w ramach przedmiotowego postępowania wyniesie 2 mln PLN.

2. Drugie postępowanie kwalifikacyjne obejmie ocenę Formularzy zgłoszeniowych złożonych po dniu 21.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Alokacja w ramach przedmiotowego postępowania obejmie wyniesie 2 mln PLN oraz ewentualnie niewykorzystaną kwotę z alokacji przewidzianej na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne.

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: http://vouchery.spinno.pl


Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.